Štampa

Broj: 02-11/20

Datum: 16.11.2020. godine.

N A L O G

za obavljanje dužnosti službenih lica

Vrhovni sudija OS F BiH, na zahtjevdirektora takmičenja OS F BiH, delegira sljedeća službena lica:

FINALE KUPA OS F BiH

ŽENE:

 

  1. 1.OK „SLOBODA“ Tuzla- OK „KULA-GRADAČAC“ Gradačac

21.11.20.godine,u   15:00 h. -Dvorana: SD “Mejdan”­­­­­

  

Prvisudija:                          JasminHusejnović   (Zenica);                           

             Drugisudija                        Edin Begović   (Zenica);      

             Delegat-kontrolor:              AldijanaZonić   (Tuzla).

 

MUŠKARCI:

 

  1. 1.OK “BOSNA” Sarajevo- HOK “DOMALJEVAC” Domanljevac

22.11.2020.godine, u 17:00 h . Sarajevo-SD“Skenderija”

Prvisudija :                       Armin Mujkić          (Zenica);      

Drugisudija:                       ZdravkoJakiša          (Čapljina);    

Delegat-kontrolor:              FarukSoftić             (Breza).

 

Klub domaćin dužan je da obavijesti službena lica o terminima odigravanja utakmica.

Obaveza komesara OS F BiH je da delegira potreban broj zapisničara i linijskih sudija.

VRHOVNI SUDIJA OS F BIH             DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BIH

Faruk Softić                                                    Kemal Arifhodžić