Štampa

Obavještavamo  Klubove  i  sl. lica  da  je  ukinut  tehnički tajm-aut u  sezoni  2021/22 god. Samo  je  ostalo  da  Klub  može  iskoristiti  svoja  dva  tajm-auta u  toku  seta. Ovo  pravilo  satupa  na  snagu  odmah,  a  primjenjuje  se  od  02.10.2021 god.

                                                                          OSFBiH