Štampa

Obavještavamo  trenere, članove  OS FBiH  koji  nisu  obavili  testiranje , nisu  prisustvovali  testiranju  i  nisu  položili  test   da  će  se  ponovna  provjera  znanja  obaviti  29.9.2021. god. (srijeda)  u  prostorijama  OS FBiH  u  Tuzli  od  10.00-14:00 h. Treneri  u  navedenom periodu mogu  obaviti  testiranje, te su  sa  sobom  dužni  dostaviti  dokaz  u  skladu  sa  Odlukom  Upravnog  odbora  OS FBiH  Broj : 1654-09/21  od  12.9.2021 god. Treneri  koji  ne budu obavili testiranje ili ne polože ispit neće  ostvariti uslove za izdavanje  licence  za  sezonu  2021/22.

                                                          Trenerska  Komisija OSF BiH