Štampa

ODBOJKAŠKI SAVEZ FBiH 

UO OS FBiH 

 

Poštovani, 

u skladu sa Odlukom UO OS FBiH i konsultacijama sa kolegama iz Sudijske komisije OS FBiH i međunarodnim sudijama i delegatima-kontrolorima dostavljam Vam prijedlog Plana i programa seminara službenih lica OSFBiH za sezonu 2021/2022. koji će se održati u SRCA Ajdinovići u periodu od 24. do 26.09.2021. godine. 

 

Prvi dan petak - (24.09.2021.)

16:00– 17:30 sati Prijava učesnika (sudija, delegata/kontrolora),

 17:30 – 18:30 Otvaranje seminara i obraćanje rukovodstva OS FBiH (Predsjednik OS BiH Alija Fatić, predsjednik OS FBiH Miloš Jelčić, predsjednik Sudijske komisije OS FBiH Armin Mujkić),

 19:00 – 20:00 Večera

 20:00 - 21:00 Polaganje kandidata za A i B listu

 

Drugi dan – subota (25.09.2021.)

 07:30 - 08:30 Doručak 

 9:00 – 10:15h- Nadležnosti prvog i drugog sudije – (Sudijska organizacija OS

 10:15 – 10:35 Caffe pauza,

 10:45 – 12:00 Analiza obavljanja sudijske dužnosti / dužnosti delegata - kontrolora u sezoni 2020/2021.(prvi dio zajednički, drugi odvojeno sudije i delegati/kontrolori),  --

           -Popunjavanje i vrednovanje u R-4 obrascu (kontrolori),  

 -Organizacija utakmica (delegati); 

  Vrhovni sudija OS FBiH Faruk Softić, delegat – kontrolor Aldijana Zonić,

 12:10-13:00- Nadležnosti prvog i drugog sudije – (Sudijska organizacija OS FBiH),

 13:30 – 14:30 Ručak,

 14:30 – 17:00 Odmor – slobodne aktivnosti,

 17:00 – 18:30 „Situacije iz igre - analiza videoklipova“ (Sudijska komisija OS FBiH),

 19:30 – 20:30Testiranje iz poznavanja Pravila odbojkaške igre (Svi učesnici)

 Provodi: Sudijska komisija OS FBiH 

 20:30 – 21:30 Večera,

 

Treći dan – nedjelja (26.09.2021.)

 07:30 – 08.30 Doručak,

 08:30 – 09:30 Analiza testova i dogovor za narednu sezonu,

 09::30 – 09:45 Caffe pauza,

 09:45 – 10:30 Ponašanje učesnika – Nedozvoljeno ponašanje / sankcije   

 10:30-11:45„Situacije iz igre - analiza videoklipova“ (Sudijska komisija OS FBiH),

 11;45 – 12:30Elektronski zapisnik  

 13:00 Zajednički ručak

 

 

 

Odlazak kući 

  

 

Prijedlog plana i programa seminara priredili: Faruk Softić, Zdravko Jakiša i Armin Mujkić 

 

 

 

U Zenici, 26.08.2021. godine 

S poštovanjem,

 Armin Mujkić,

predsjednik SK OS FBiH