OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo  Službena  lica   OSF BiH  da  će   seminar  biti  održan  24,25 i 26.09.2021  god.  u   S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan  i  Program  seminara  bit će  na  vrijeme  objavljen.
-Seminar  počinje 24.09.2021 god. u  16.00 h  a  završava  26.09.2021  u  14.00 h. Za učesnike   seminara  obezbijeđen  je „ ALL INCLUSIVE“.                    

Sva  Službena  lica   OSFBiH    koja  učestvuju  na  seminaru  dužni  su  uplatiti  160.00 KM  na  ŽR: 1020130000064667 u  korist  OSFBiH.
Svrha  doznake: Učešće  na    seminaru  za  sezonu  2021/22. 
Uplatu  izvršiti  do  15.09.2021. god.
Ukoliko uplata  za  Službena  lica  ne budu  izvršena  do  određenog  roka, Službena  lica  neće  moći  prisustvovati  seminaru.

Napomena: Službena  lica  koji  ne budu  prisutvovali  seminaru   od  početka  do  kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne licence za  sezonu  2021/22.

Ukoliko  neko  od  sl. Lica  bude  zainteresovan  za  polaganje  za  viši  rang  dužan  je  da  se  prijavi  kod  regionalnog  komesara.

                                                                                                                                  OSFBiH