OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Klubovi  koji  su  u  sistemu  takmičenja  u  sezoni  2021/22  dužni  su  do  10.09.2021.god.  dostaviti  svu  potrebnu  dokumentaciju  za  registraciju  i  licenciranje  članova  Kluba.

Klubovi  su  dužni  da  dostave dokumentaciju  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  registraciji   OSFBiH  i  ostalim  aktima  Saveza, jer  u  suprotnom  nećemo moći izvršiti registrovanje.
Naročito  obratiti  pažnju  na:
- osiguranje  igrača/ica  od  nezgode ,
- Ugovori mogu biti potpisani min na 2, a maksimalno na 4 godine (osim za igrače/ice koji sa navršenih 28 godina mogu potpisati na jednu godinu),
- fotografije mogu biti samo  u  elektronskoj  formi.

                                                                                                                                        OSFBiH