OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo  Klubove  i  trenere  OSF BiH  da  će  trenerski  seminar  biti  održan  10 .11  i  12.09.2021  god.  u   S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan  i  Program  seminara  bit će  na  vrijeme  objavljen.
-Seminar  počinje 10.09.2021 god. u  16.00 h  a  završava  12.09.2021  u  14.00 h.Za učesnike   seminara  obezbijeđen  je „ ALL INCLUSIVE“.                         

Svi  treneri  koji  učestvuju  na  seminaru  dužni  su  uplatiti  250.00 KM  na 
ŽR: 1020130000064667 u  korist  OSFBiH,
Svrha  doznake: Učešće  na  trenerskom  seminaru  za  sezonu  2021/22. 
Uplatu  izvršiti  do  03.09.2021. god.
Ukoliko uplata  za  trenere  ne bude  izvršena  do  određenog  roka, treneri neće  moći  prisustvovati  seminaru.

Treneri  koji  ne budu  prisutvovali teoretskim predavanjima kao i praktičnom dijelu  na  seminaru  od  početka  do  kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne licence-dozvole  za  rad. Molimo  sve  trenere  da  pročitaju  na  stranici  saveza  Pravilnik  o  licenciranju  trenera  te  da  će  se  isti  kod  izdavanja  licenci  za  sezonu  2021/22 god. striktno  primjenjivati. Seminaru  mogu  prisustvovati  i  treneri  koji  nisu  trenutno  angažovani u  Klubovima  uz  iste  uslove.

Napomena: Na  seminar  obavezno  dostaviti  ovjerenu  kopiju  diplome  ili  potvrdu  originalnu  da  je  kandidat  upisao  3 (treću) godinu  fakulteta.

Ukoliko  neko  želi  jednokrevetnu  sobu  dužan  je  da  uplati  kotizaciju  u  iznosu  od  350.00 KM  i  da  pismeno  obavijesti  savez  da  je  izvršio  uplatu  te  kako  bi  savez  obavijestio  Hotel  o  rezervaciji.

 

                                                                                                                                  OSFBiH