OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Finalni turnir lige mladih će se održati 26/27.6 2021. u organizaciji ŽOK Igman Ilidža.

Učesnici 

1. ŽOK IGMAN ILIDŽA

2. ŽOK ŽELJEZARA ZENICA

Predstavnik grupe TK će se odrediti kad komesar takmičenja ove grupe dostavi zapisnike odigranih utakmica u kancelariju Saveza.

Domaćin je dužan obavijestiti Savez i učesnike o satnici do 23.6.2021 u 18.00

 

Direktor takmičenja