OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Broj: 01-05/21

Datum: 04.05.2021. godine.

N A L O G

za obavljanje dužnosti službenih lica

FINALNI TURNIR MLAĐIH KATEGORIJA OS F BIH

Vrhovni sudija OS F BiH i direktor takmičenja OS F BiHdelegira slijedeća službena lica za turnire mlađih kategorija:

 

JUNIORI, Sarajevo, OK“Bosna“, 08/09.05.2021.godine.

 

Učesnici:                                             SL.Lica

1.HOK“Domaljevac“, Domaljevac                1.Ismet Istrefi                                               Sarajevo;

2.OK“Gradina Herceg“, Srebrenik                2.Majra Hozić                                               Sarajevo;

3.OK“Kakanj 78“, Kakanj                             3.Edvin Bešlija                                              Ilijaš;

4.OK“Bosna“, Sarajevo                       4.Farah Čolaković            Sarajevo.

                                                 

Delegat turnira: Nermina Haskaj

 

DJEVOJČICE, Kalesija, ŽOK“Bosna“, 08/09.05.2021.godine.

 

Učesnici:                                                       SL.Lica

1.ŽOK“Kula Gradačac“,Gradačac                 1.Damir Halilović            Tuzla;

2.OK“Maglaj“,Maglaj                                    2.Elmina  Omerović          Tuzla;

3.OK“Breza 1934“,Breza                    3.Elvir Čudić                   Srebrenik;

4.OK“Centar Ort“, Sarajevo                          4.Selma Mujič                 Tuzla .

5.ŽOK „Bosna Kalesija“  , Kalesija               

         

Delegat turnira:Tihomir Pavličević     

Klub domaćin dužan je da obavjesti službena lica o terminima odigravanja utakmica i da dostavi Protokol turnira.

VRHOVNI SUDIJA OS F BiH DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BiH

Faruk Softić                                                             Kemal Arifhodžić