OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  sjednici  Upravnog  odbora  OSFBiH   održanoj  09.04.2021  god. u  Kaknju, donijeta  je  Odluka  broj : 1352-04/21 god.   da su svi  Klubovi  članovi  OSFBiH,  obavezni  pismeno  prijaviti  se  za  takmičenje  u  sezoni  2021/22  god. u  sledećim  ligama:

  • SUPER LIGA ZA  MUŠKARCE,
  • PRVA LIGA FEDERACIJE  BiH  ZA  ŽENE.

Na  osnovu  pismenih  prijava  usvojiće  se  Propozicije  takmičenja   i  Anex  Propozicija  za sezonu  2021/22 god.

Prijaviti  se  mogu  i  novoformirani  Klubovi  koji  ispunjavaju  uslove  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  registraciji  u  OSFBiH.

Prijavu  izvršiti  najkasnije  do  22.06.2021 god. Oni  Klubovi  koji ne  izvrše  pismenu  prijavu  neće  biti  uvršteni  u  sistem  takmičenje  za  sezonu  2021/22 god. Naknadne  prijave  nisu  moguće.

                                                                                           Upravni  odbor  OSFBiH