OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj  07.04.2021  god.  sa  početkom  u  13:00 h u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Jasmin  Halilović   i  Anto  Leovac .

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

 1. Pregled i evidencija  prispjelih  prijava  Klubova  za  organizaciju  domaćinstva  Finalnih  turnira  u  mlađim  kategorijama 
 2. Dodjela domaćinstva Finalnih  turnira  u  mlađim 
 3. Određivanje Grupa u  ligi  mladih

Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

Tačka  1. Nakon  preuzimanja  prispjelih  prijava  Takmičarska  Komisija  konstatuje  da  su  za  sve  turnire –završnice  Federalnog  prvenstva   prispjele  minimalno  po  1(jedna) prijava  .

Tačka 2. Nakon  otvaranja  prijava  Komisija  je  donijela  Odluku  da  organizaciju  Finalnog  turnira  dodijeli:

MLAĐE  KATEGORIJE:

KADETI:PRIJAVILI SE:   HOK DOMALJEVAC  I  OK“KAKANJ 78“KAKANJ  (24/25.04.2021 god.)
GRUPA:

 • OK “Jedinstvo” Brčko
 • HOK “Domaljevac” Domaljevac
 • OK “Kakanj 78” Kakanj
 • OK “Krivaja” Zavidovići

Organizator : OK“Kakanj 78“ Kakanj
Klub  snosi  sledeće  troškove:
1. Domaćin  plaća   troškove  dvorane. Troškove   organizacije turnira  i  sendviče  i  sokove  za  sve  učesnike  turnira.
2. Troškove  sl. lica  plaćaju  svi  učesnici  podjednako.

JUNIORI:PRJAVILI  SE : HOK  DOMALJEVAC  , OK „KAKANJ 78“ KAKANJ, OK“GRADINA-HERCEG“SREBRENIK  I  OK“BOSNA“SARAJEVO.                      (08/09.05.2021 god.).
GRUPA:

 • HOK “Domaljevac”Domaljevac
 • OK “Gradina-Herceg” Srebrenik
 • OK “Bosna” Sarajevo
 • OK “Kakanj 78” Kakanj

Organizator:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  OK“BOSNA“SARAJEVO

-Klub  snosi  sledeće  troškove
1.Domaćin  plaća  sve  troškove  tehničke  organizacije  i  troškove  sl. lica,
2. Domaćin  obezbjeđuje  po  1 sendvič  i  vodu  za  sve  učesnike
3. 150 KM-najboljem igraču  turnira.

-U   ŽENSKOJ  KONKURENCIJI:

DJEVOJČICE:PRIJAVIO  SE:   ŽOK „MAGLAJ“MAGLAJ  I  ŽOK“BOSNA“KALESIJA (08/09.05.2021  god.)

GRUPA  :

-ŽOK “Kula Gradačac” Gradačac

- OK “Maglaj” Maglaj

-ŽOK “Bosna” Kalesija

- OK “Breza 1934” Breza

- OK “Centar Ort” Sarajevo

Organizator :­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ŽOK“BOSNA“KALESIJA

-Klub  snosi  sledeće  troškove:
1. Klub  snosi  troškove  tehničke  organizacije,
2. Troškove  službenih  lica ,
3. Prenos  na  NEON  TV –pojedinih  utakmica,
4. Ručak  sl.licima,
Napomena: Sobzirom  da  na  završnom  turniru učestvuje  5  ekipa  u  sladu  sa  Propozicijama  takmičenja  ukupno  će  se  odigrati  10  utakmica, domaćin  je  dužan  da  napravi  plan  i  program i  uskladi  ga  aktima  Saveza.

KADETKINJE:   PRIJAVILI  SE:  ŽOK  „Orašje“Orašje  i  ŽOK“Napredak“Odžak ( 24/25.04.2021 god.)

GRUPA  :

 • ŽOK “Napredak” Odzak
 • OK “Maglaj” Maglaj
 • OK “Novi Grad” Sarajevo
 • OK “Čelik-R” Zenica
 • ŽOK “Orašje”Orašje


Organizator: ŽOK“ORAŠJE“ORAŠJE

 Klub  snosi  sledeće  troškove:

1. Klub  snosi  troškove  tehničke  organizacije,
2. Troškove  službenih  lica  i  pansionske  usluge  sl.licima,
3. Najboljoj  igračici  turnira  50  KM,
4. Najboljim  igračicama  „libero, dizaču  i  najboljem  igraču“  prigodni  pehar,
Napomena: Sobzirom  da  na  završnom  turniru učestvuje  5  ekipa  u  sladu  sa  Propozicijama  takmičenja  ukupno  će  se  odigrati  10  utakmica, domaćin  je  dužan  da  napravi  plan  i  program i  uskladi  ga  aktima  Saveza.

JUNIORKE:PRIJAVIO  SE :OK“Sloboda“Tuzla  (17/18.04.2021 g0d)

GRUPA :

 • OK “Sloboda” Tuzla
 • ŽOK “Žepče” Žepče
 • OK “Novi Grad” Sarajevo
 • OK “Troglav” Livno

Organizator : OK“SLOBODA“TUZLA

 –Klub  snosi  sledeće  troškove:
1. Klub  snosi  troškove  tehničke  organizacije,
2.Troškove  sl. lica  .

 

Tačka: 3. Određene  grupe  za  Ligu  mladih  FBiH  i   izvučeni  brojevi:

GRUPA 1:
1.ŽOK“Mikasa“Tuzla
2. ŽOK“Bosna“Kalesija
3. ŽOK“Smeč“Lukavac
4. Žok“Orašje“Orašje
GRUPA 2:
1.OK“Goražde“GORAŽDE
2.ŽOK“Igman“ILIDŽA
3.ŽOK“Jajne“Jajce

Napomena: Daje  se  mogućnost  samo  ovoj  grupi  da  odigraju  turnirski  takmičenje.

GRUPA 3:
1.ŽOK“Željezara“Zenica
2.OK“MAGLAJ“MAGLAJ
3.ŽOK“ŽEPČE“ŽEPČE
Napomena: Sve  utakmice  lige  mladih   igraju  se  u  3 dobijena  seta  i  primjenjuju  se  Važeća akta  Saveza. Dogovor  oko  početka  odigravanja  utamica  Klubovi  mogu  međusobno  usaglasiti  i  odrediti  Komesara  takmičenja  koji  će  na  kraju  dostaviti  izvještaj  Direktoru  takmičenja  radi  izrade  Biltena. Prvaci  grupa  će  igrati  završni  turnir  za  prvaka Lige  mladih  FBiH.

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a
-Klubovi

                                                                                                     Takmičarska  Komisija:

 1. Jasmin Halilović _____________________

 

 1. Anto Leovac _____________________