OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Pozivamo sve Klubove članove OSFBiH da se prijave za takmičenje u ligi mladih za sezonu 2019/20. Prijave izvršiti putem maila saveza ili putem pošte. Sve prijave moraju stići na adresu saveza do 06.04.2020 god. do 12:00 h, kada će Takmičarska komisija izvršiti pregled prispjelih prijava i odrediti grupe. Igrači, igračice i treneri koji će nastupati u ligu mladih moraju biti registrovani u skladu aktima Saveza.

Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                                                                                                              OS FBiH