OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na sastanku Takmičarske komisije OSFBiH održanoj   20.12.2019 god. sa početkom u   13:00 h u prostorijama Doma Kulture u Maglaju, na kojoj su prisustvovali   Jasmin Halilović i Slavko Grgić .

Na sastanku je razmatran sljedeći :

                                                                         DNEVNI RED

  1. 1.Pregled i evidencija prispjelih prijava Klubova za takmičenje u    mlađim kategorijama i određivanje domaćinstva.

Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na razmatranje istog. Tačka 1.

DJEČACI 11/12.1.2020 god.

  1. 1.OK“Bosna“ Kalesija
  2. 2.MOK „Jedinstvo“ Brčko Distrikt
    3.MOK“Krivaja“Zavidovići

Sve ekipe direktno idu na završnicu FBiH.

 

KADETI 18/19.1.2020 god.

Grupa A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                   2.OK „Bosna „Kalesija
                   3.OK „Gradina-Herceg“Srebrenik
                  4,MOK“Krivaja“Zavidovići

GRUPA A1 : Organizator OK „Bosna“Kalesija . Tehničku organizaciju snosi domaćin a sve troškove sl.lica  snose Klubovi učesnici.

Grupa A2: 1.OK „Bihać“Bihać
                 2. OK „Bužim“Bužim
                   3. OK“Kakanj 78“ Kakanj
                   4.OK“Ilijaš“Ilijš

GRUPA: A2:   Organizator OK „Ilijaš“Ilijaš . Sve troškove turnira snose OK“Ilijaš“Ilijaš.

Prve 2 (dvije) ekipe iz grupa na turniru plasiraće se na završnicu FBiH.

 

JUNIORI 25/26.1.2020 god.

Grupa A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                   2.OK „Gradina-Herceg“Srebrenik
                   3. OK“Bosna“Kalesija
                   4.MOK“Krivaja“Zavidovići

Grupa A1:Organizator HOK“Domaljevac“Domaljevac.Troškove tehničke organizacije snosi domaćin.   Troškove Sl.lica snose Klubovi učesnici.

Grupa A2: 1.OK „Ilidža“Ilidža
                     2. OK „Breza 1934“Breza
                     3. OK“Kakanj 78“ Kakanj
                     4. OK“Bosna“Sarajevo

GRUPA: A2:   Organizator OK   KAKANJ 78 Kakanj . Sve troškove turnira snose OK“Kakanj 78“Kakanj.

Po 2 (dvije) prvoplasirane ekipe plasiraće se na završnicu FBiH.


-DJEVOJČICE:11/12.1.2020 god.

Grupa A1: 1. ŽOK „Smeč“ Lukavac
                     2. ŽOK“Orašje“Orašje
                     3. OK“Kula“Gradačac
                     4. ŽOK“Napredak“Odžak

GRUPA A1. Organizator ŽOK“Napredak“Napredak . Svi Klubovi učesnici podjenako snose sve troškove službenih lica turnira.Domaćin obezbjeđuje Dvoranu i ostale   tehničke uslove.

 

Grupa A2: 1. OK“Sloboda“ Tuzla
                     2. OK“Mikasa“Tuzla
                   3. ŽOK“Bosna“Kalesija
                     4. OK“Stars“Živinice
                      5.ŽOK“Gračanica“Gračanica

GRUPA A2. Organizator OK“Stars“Živinice.Tehničku organizaciju Klub domaćin .

Sve troškove Sl.lica snose Klubovi učesnici.

 

Grupa A3: 1. OK“Troglav“Livno
                     2.OK“Blok-Block OUT“Zenica
                     3. OK“Čelik-R“Zenica
                     4. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                     5. OK“Bužim „Bužim

GRUPA A3. Organizator OK „Troglav“Livno . Domaćin snosi    troškove   organizacije
             turnira   a Klubovi učesnici troškove sl.lica podjednako.

 

Grupa A4:   A4.1:   1.OK“Alipašino Polje“ Sarajevo
                                   2.ŽOK“Igman“Ilidža
                                 3. OK“Breza 1934“Breza

GRUPA A4.1.. Organizator OK „Alipašino Polje“ Sarajevo. Ukupne troškove turnira snose svi učesnici podjednako .


                     A4.2:   1.OK“Ort-Centar“Sarajevo
                                   2.OK“Goražde“Goražde
                                   3.OK“Vogošća“Vogošća

Pobjednici podgrupa A 4.1 i A4.2 igraju za prvaka A4 grupe.

GRUPA A 4 .2. Organizator OK „Vogošća“ Vogošća.   Troškove dvorane snose svi učesnici podjednako po 150 KM.Ostale troškove snosi Klub domaćin i novčanu nagradu za najboljeg igrača turnira u iznosu od 50 KM.

Grupa A4.1 i A4.2 igra se 11.'01.2020 god. a Finalna utakmica 12.01.2020 god.
Prvaci grupa plasiraće se na završni turnir FBiH.

 

KADETKINJE 18/19.1.2020 god.

Grupa A1: 1.ŽOK“Smeč“ Lukavac
                   2.OK“Sloboda“Tuzla
                   3. ŽOK“Orašje“Orašje
                   4. OK“Kula“Gradačac
                   5.ŽOK“Napredak“Odžak
Grupa A1:Organizator ŽOK“Napredak“Odžak . Svi Klubovi učesnici podjenako snose sve troškove službenih lica turnira.Domaćin obezbjeđuje Dvoranu,Hranu ,Sokove za sve učesnike, Redarsku službu , Ljekarsku službu .

Grupa A2: 1.OK“Goražde“ Goražde
                   2.OK“Novi Grad“Sarajevo
                   3. OK“Ort-Centar“ Sarajevo
                   4. OK“Breza 1934“ Breza
                   5.ŽOK“Igman“Ilidža

GRUPA   A 2. Organizator ŽOK“Igman“Ilidža.Turnir se igra 2 dana 18 i 19.01.2020 god. Troškove turnira snose svi učesnici podjednako.

Grupa A3: 1. OK“Alipašino Polje“Sarajevo
                     2. OK“Ilidža“Ilidža
                     3. OK“Vogošća“Vogošća
                     4. ŽOK“Kakanj“Kakanj

GRUPA   A3.Organizator   OK „Vogošća“ Vogošća.   Troškove dvorane snose svi učesnici podjednako po 200 KM.Ostale troškove snosi Klub domaćin i novčanu nagradu za najboljeg igrača turnira u iznosu od 50 KM.

GRUPA A4: 1. ŽOK „Bosna“KALESIJA
                   2. OK“Mikasa“Tuzla
                   3. OK“Stars“Živinice
                   4. OK“Maglaj“Maglaj
                   5.ŽOK“Gračanica“ Gračanica

 

GRUPA 4:   Organizator OK“Maglaj“Maglaj..Turnir se igra u Maglaju Sportskoj dvorani 18.01.2020 . Svi učesnici plaćaju troškove devorane u iznosu od 600 KM. Troškove sl.lica plaćaju svi učesnici podjednako.
Domaćin daje poklon za najboljeg igrača.

GRUPA A5.1.OK“Troglv“Livno
                     2. OK“Blok-Block OUT“Zenica
                     3. OK“Čelik-R“Zenica
                     4. HŽOK“Blato“ Široki Brijeg

GRUPA 5: Organizator OK“Troglav“Livno. Klubovi učesnici snose troškove sl.lica podjednako.
Domaćin obezbjrđuje Tehničke uslove..

Prvaci grupa plasiraće se na završni turnir FBiH.

 

 

-JUNIORKE 25/26.1.2020 god.
Grupa A1: 1.ŽOK“Orašje“Orašje
                   2. OK“Kula“Gradačac
                   3. OK“Gradina-Herceg“Srebrenik
                   4.ŽOK“Napredak“Odžak

GRUPA A1: Organizator ŽOK“Napredak“Odžak . Svi Klubovi učesnici podjenako snose sve troškove službenih lica turnira.Domaćin obezbjeđuje ostale uslove Tehničke organizacije.
Turnir se igra 26.01.2020 god.

Grupa A2: 1. OK“Maglaj“Maglaj
                   2. ŽOK“Željezara“ Zenica
                   3.OK“Troglav“Livno
                   4.ŽOK“Kakanj“Kakanj

GRUPA A2. Organizator OK “Troglav“Livno . Domaćin snosi   sve troškove   organizacije
               turnira   a Klubovi učesnici troškove sl.lica podjednako.

Grupa A3: 1.OK“Sloboda“Tuzla
                     2. ŽOK“Smeč“Lukavac
                   3. OK“Mikasa“Tuzla
                    4. OK“Stars“Živinice

GRUPA A3. Organizator OK „Stars“Živinice. Svi Klubovi učesnici zajednički snose  troškove dvorane u ukupnom iznosu   od 600 KM, Takođe Klubovi učesnici snose troškove Sl, lica. Domaćin obezbjeđuje svim učesnicima svježe napitke i sendviče.

Grupa A4: 1. OK“Alipašino Polje“ Sarajevo
                     2. OK“Novi Grad“ Sarajevo
                     3. OK“Centar-ORT“ SARAJEVO
                     4.ŽOK“Igman“Ilidža

GRUPA A4. Organizator OK „Alipašino Polje“Sarajevo. Svi učesnici snose zajednički sve troškove turnira.

Prvaci grupa plasiraće se na završni turnir FBiH.

Na svim turnirima utakmice   u prvom krugu  igraju se u dva dobijena seta. Na turnirima se primjenjuju   Važeća akta saveza

DOSTAVLJENO:
-Stranica Saveza
-a/a

                                                                                                     Takmičarska Komisija:

  1. 1.Jasmin Halilović _____________________
  2. 2.Slavko Grgić         _____________________