OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Pozivamo sve trenere sa područja Federacije BiH, članove Trenerske organizacije da ukoliko su zainteresovani za imenovanje selektora jedne od reprenzetacija Bosne i Hercegovine da do 11.01.2020 god. izvrše prijavu u pismenoj formi kancelariji OSFBiH.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati uslove :

1.Zakona o sportu Bosne i Hercegovine,
2.Odluke Upravnog odbora OSBiH,
3.Pravilnika o licenciranju trenera.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Nakon prijedloga za imenovanje kandidati su dužni dostaviti Programe rada.
                                                                                                            

                                                                                    Trenerska organizacija OSFBiH