OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Zapisnik sa sastanka Takmičarske komisije odžane 20.12.2019. preuzmite OVDJE