OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

ODBOJKAŠKI SAVEZ

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1174– 11/19

Tuzla, 20.11.2019. god.

     Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na telefonskoj sjednici održanoj 20.11.2019. god. donio je

O D L U K U

o sukobu interesa

Član 1.

Donosi se Odluka o sukobu interesa „da službena lica (sudije sa svih lista, delegati i delegati-kontrolori ne mogu biti treneri u Klubovima 

                  Član 2.                  

.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija 

Član3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 23.11.2019 god.

Obrazloženje: Sva službena lica na koja se odnosi ova Odluka dužna su se do 22.11.2019. god. (petak)  pismeno izjasniti koju funkciju ubuduće žele da obavljaju. Izjašnjenje moraju dostaviti na mail; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dostavljeno:

1× a/a

1x Upravni odbor

1x Nadzorni odbor

1x stranica Saveza

                                                 P R E D S J E D N I K

                                                               ___________________________________

                                                                                Dr.  Miloš Jelčić