OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavaju se delegati da ubuduće prilikom slanja rezultata sa utakmica napomene i sankcije - crvene kartone šalju na sljedeći način:

"CK. ime i prezime, broj igrača/ice, naziv kluba"

 

"CŽKI. ime i prezime, broj igrača/ice, naziv kluba"

"CŽKO. ime i prezime, broj igrača/ice, naziv kluba"

 

Obavezno se mora upisati ime i prezime osobe koja je dobila crveni karton. Koristite skraćenice:

CK - crveni karton

CŽKI - crveni i žuti zajedno/isključenje

CŽKO - crveni i žuti odvojeno/odstranjenje

 

OSFBIH