OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Uvidom u dokumentaciju zapisnika 1,2 i 3 kola kažnjavaju se sl. lica zbog sljedećih propusta:

 

Utakmica 1. kola Superlige grupa sjever OK ''ČELIK-R'' – ŽOK ''GRAČANICA-FORTEX''

 

Delegat Samir Smajić – 50 KM
I sudIja Ermin Krivokapa – 50 KM
II sudija Samed Efendić – 50 KM
Zapisničar Samir Radončić – 50 KM

Obrazloženje – kraj prvog seta završen pogrešnim rezultatom, žuti karton i crveni karton u četvrtom setu nisu upisani pravilno u zapisnik.

 

 

Utakmica 1. kola Superlige grupa jug ŽOK ''IGMAN''  - HŽOK ''SMEČ''
Delegat – Adisa Herenda – 50 KM

 

I sudija – Elvedin Ćosić – 50KM

II sudija – Amela Omerović – 50 KM

Zapisničar Iman Hodžić – 50 KM

Obrazloženje – Nije upisano u zapisnik koje kolo se igra, kod ekipe A – HŽOK Smeč upisano 13 igračica da je nastupalo (povreda pravila).

 

Utakmica 1 kola IŽFL grupa A2 ŽOK ''ŽELJEZARA'' – SOK ''MOSTAR''

I sudija – Ninković Mario – 50 KM

Obrazloženje – nije potpisao zapisnik kao prvi sudija

 

 

Svi kažnjeni imaju pravo na uvid u zapisnike.

Napomena:  Delegati su dužni slati nove D-1 obrasce, kao i pakovati koverte posebno sa naznakom ''Ocjene suđenja''.

Uplate izvršiti na Žiroračun OS FBiH u roku od 5 dana, a najkasnije do 29.10.2019.god.

 

Direktor takmičenja
Kemal Arifhodžić