OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obaviještavamo trenere koji nisu uplatili članarinu za sezonu 2019/20, da od narednog kola, koje je na rasporedu 12/13.10.2019 god. neće moći sa klupe voditi ekipe za koje su licencirani .
Delegati će biti obaviješteni ko nije izvršio svoje obaveze u skladu sa čl.2.1.PRAVILNIKA O LICENCIRANJU ODBOJKAŠKIH TRENERA U ODBOJKAŠKOM SAVEZU FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE i Aneksom Propozicija čl.8 stav 8.
Direktor Takmičenja