OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Program seminara odbojkaških trenera OSFBIH – Čitluk 2019. (6.,7. i 8.09.)

Dan i satnica

Predavač

Tema

Petak, 06.09.2019. 16:00-16:50

Trenerska organizacija

Prozivka I obraćanje   predstavnika saveza

Petak, 06.09.2019. 17:00 – 18:30

Prof. dr Goran Nešić

Teorija: Povezivanje bloka i odbrane

Petak, 06.09.2019. 19:00 – 20:30

Prof. dr Goran Nešić

Praktično: Povezivanje bloka i odbrane

Petak, 06.09.2019 , 20:45

 

Večera

Subota, 07.09.2019. 7:00-8:30

 

Doručak

Subota, 07.09.2019. 9:00 – 10:30

Prof. dr Goran Nešić

Teorija: Prijem servisa i faza prijema *

Subota, 07.09.2019. 11:00 – 12:30

Prof. dr Goran Nešić

Praktično: Prijem servisa i faza prijema

Subota   07.09.2019, 13:00-14:30

 

Ručak

Subota, 07.09.2019. 15:00-15:45

Odbojkaški sudija

Teorija: Ponašanje trenera   na utakmicama I   sudijski odnosi sa trenerima.

Subota, 07.09.2019.16:00-17:30

Prof. dr. Almir Popo

Teorija: Uloga prehrane I sredstva   oporavka oporavka u odbijkaškom   sportu.

Subota, 07.09.2019. 18:00-19:30

Prof. dr. Ekrem Čolakhodžić

Teorija: Zakonitosti sportskog   treninga

Subota, 07.09.2019, 20:00

 

                                                       Večera

Nedjelja, 08.09.2019 ,7:00-8:30

 

                                                     Doručak

     

Nedelja, 08.09.2019. 9:00 – 10:30

 

Testiranje trenera

Nedjelja, 08.09.2019 , 11:00-12:00

 

Analiza testiranja

Nedjelja,08.09.2019,   12:15

 

Ručak