OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Klubovi koji su u sistemu takmičenja u sezoni 2019/20 dužni su do 10.09.2019.god. dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za registraciju i licenciranje članova Kluba.

Klubovi su dužni dostaviti dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o registraciji OSFBiH i ostalim aktima Saveza, jer u suprotnom nećemo moći izvršiti registrovanje.
Naročito obratiti pažnju na:
- osiguranje igrača/ica od nezgode,
- ugovori mogu biti potpisani minimalno na 2, a maksimalno na 4 godine (osim za igrače/ice koji sa navršenih 28 godina mogu potpisati na jednu godinu),
- fotografije mogu biti samo u elektronskoj formi.

OSFBiH