Štampa

 


Seminar za Službena lica održat će se 20, 21 i 22.09.2019. god. u Čitluku (Hotel BROTNJO).
Seminaru su obavezni prisustvovati službena lica koja se nalaze na A i B listi za stalna takmičenja OS FBiH, a koja su izvršili sve finansijske obaveze prema OSFBiH.
Seminar je obavezan i uslov je za dobijanje licence za sezonu 2019/20 god.

Kotizacija za seminar iznosi 150 KM - za službena lica sa Federalne liste.
Kotizacija za službena lica Premijer lige iznosi 75 KM.

Sredstva uplatiti na:
ŽR: 1020130000064667 u korist OSFBiH,
Svrha doznake: Uplata za seminar službenih lica.
Rok uplate – 12.9.2019.godine.

Postupiti u skladu sa Procedurom za održavanje seminara koja se nalazi na web stranici. Komesari su dužni da dostave spiskove za polaganje sudaca i prijedloge Sudijskoj komisiji OSF BiH i UO OSF BiH na odobrenje. Polagati samo mogu one sudije koje su ispunile uslove u skladu sa Pravilnicima i ostalim važećim propisima.
Svi međunarodni suci i kandidati na seminaru će održati predavanje po 45 minuta. Temu će dogovarati sa Sudijskom komisijom i biraju je po slobodnom izboru . Sudijska komisija kada dogovori temu sa predavačima napravit će program seminara.
Na seminaru će se sprovesti testiranje svih službenih lica. Ona sl. lica koja ne polože ispit imat će mogućnost ponovnog polaganja u skladu sa Procedurom o održavanju seminara.

Službena lica sa Premijer lige su obavezna prisustvovati seminaru 21 i 22.09.2019 god.
Sva sl. lica su dužna sa sobom ponijeti sportsku opremu kako bi mogli i praktično odraditi dio seminara. Majice sl.licima ostaju iste još za narednu sezonu. Ukoliko neko ima potrebu da naruči samo jednu majicu (ako je dotrajala) to može uraditi  putem svojih komesara.

OS FBiH