OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

TRENERSKI SEMINAR OSFBIH
Obavještavamo Klubove i trenere OSF BiH da će trenerski seminar biti održan 06.07 I 08.09.2019 god. u Čitluku (Hotel BROTNJO).
Plan i Program seminara bit će na vrijeme objavljen.
Svi treneri koji učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 210.00 KM na ŽR: 1020130000064667 u korist OSFBiH, u cijenu uračunat PDV.
Svrha doznake: Učešće na trenerskom seminaru za sezonu 2019/20.
Uplatu izvršiti do 30.08.2019. god.
Ukoliko uplata za trenere ne bude izvršena do određenog roka, treneri neće moći prisustvovati seminaru. Napomena: Treneri koji ne budu prisutvovali teoretskim predavanjima i praktičnom dijelu na seminaru od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne licence. Molimo sve trenere da pročitaju na stranici saveza Pravilnik o licenciranju trenera te da će se isti kod izdavanja licenci za sezonu 2019/20 god. striktno primjenjivati. Seminaru mogu prisustvovati i treneri koji nisu trenutno angažovani u Klubovima uz iste uslove, ali prethodno moraju imati Trenersku akreditaciju.

OSFBiH