OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Upozoravaju se Delegati-Kontrolori da su dužni striktno primjenjivati akta OSFBiH na svim utakmicama koje se igraju u nadležnosti OSFBiH.

Primjetili smo da pojedini delegati-kontrolori samovoljno pristupaju utakmicama i ne pridržavaju se propisa OSFBiH. Ne održavaju sastanke zvanično pred početak utakmice i tako ne poštuju Protokol za odigravanje utakmica.

Takođe pojedini delegati-kontrolori ne traže Specijalno ljekarsko uvjerenje za igrače-ce mlađe od 16 godina.

Naređujemo delegatima-kontrolorima da ne dozvole ni jednom igraču-ci  mlađem od 16 godina da  nastupi na utakmici bez Specijalnog ljekarskog uvjerenja.

Takođe upozoravamo delegate-kontrolore da obrate pažnju na registracije igrača-ca i da ne dozvole nastup igračima-ca bez L –LICENCE +R-REGISTRACIJE.

Ubuduće svaki delegat-kontrolor je obavezan da od 23/24.02.19 god. uslika svako specijalno ljekarsko uvjerenje i registraciju igrača-ce koji nastupa pod ovim uslovom, dostavi na mail saveza zajedno sa fotografijama. Ukoliko se desi da neki igrač-ca odigra utakmicu bez dokaza „specijalnog ljekarskog uvjerenja“-,a kancelarija saveza ustanovi nakon dospijeća zapisnika i izvještaja sa utakmica, svaka utakmica će biti registrovana sl. rezultatom, a protiv Kluba,  delegata i prvog sudije biće pokrenut disciplinski postupak.

                                                                                                                             OSFBiH