OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obaviještavamo sl.lica OSFBiH da će seminar za iste biti održan dana 27.01.2019 god.(nedjelja) u Zenici .

Mjesto održavanja seminara je Restoran „Tapas“ Staro pozorište, Travnička cesta br.4 Zenica.

Seminar počinje u 10:30 h i traje do 13:00 h kada je planiran i Ručak. Kotizacija iznosi 20 KM. Seminar je obavezan za sva sl.lica sa liste Premijer lige kao i sl.lica sa A i B liste FBiH. Delegati članovi OSFBiH takođe su obavezni prisustvovati seminaru.

Opravdani izostanci ne postoje.

OSFBiH