OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

PLAKAT

KLUBOVI MOGU NABAVITI ULAZNICE PO CIJENI OD 5 KM (sa uračunatim PDV-om) PUTEM ODBOJKAŠKOG SAVEZA FEDERACIJE BiH UPLATOM NA ŽIRO RAČUN SAVEZA