OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

 

Broj: 04-12/18

Datum: 11.12.2018. godine.

N A L O G

za obavljanje dužnosti službenih lica

Vrhovni sudija OS F BiH, na zahtjevdirektora takmičenja OS F BiH, delegira slijedeća službena lica za:

ZAOSTALA UTAKMICA 7.KOLA I ŽFL A-2 OS F BIH

 

                  

SOK”MOSTAR”-MOSTAR-OK”DELMINIUM”-ŠIROKI BRIJEG

 

15.12.2018.godine, 10:30 h. SD” Bijeli Brijeg”-Mostar

Prvi sudija:                   -Jelena Skoko

Drugi sudija:                 -Merima Spahalić

Delegat-kontrolor:                  -Velija Klepo

 

 

Klub domaćin dužan je da obavjesti službena lica o terminima odigravanja utakmica.

Obaveza komesara OS F BiH je da delegira zapisničara za zaostalu utakmicu koja je planirana da se odigra u gore pomenutom terminu.

VRHOVNI SUDIJA OS F BiH                 DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BiH

Faruk Softić                                              Kemal Arifhodžić