Štampa

 

Na sastanku Takmičarske komisije OS FBiH održanoj   05.12.2018 god. sa početkom u   12:00 h u prostorijama Saveza u Tuzli, na kojoj su prisustvovali   Jasmin Halilović , Slavko Grgić i Anto Leovac .

Na sastanku je razmatran sljedeći : PREUZETI OVDJE