OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

ODBOJKAŠKI  SAVEZ  FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE
Datum, 13.9.2017.god.

N A L O G

za obavljanje dužnosti sl. lica na međunarodnim turnirima

Vrhovni sudija OS FBiH, a na zahtjev ŽOK „Igman“ Ilidža,ŽOK ''Smeč'' Lukavac i OK ''Krivaja'' Zavidovići delegira sljedeća službena lica:

Turnir –Ilidža

1. Adnan Kološ Sarajevo;

2. Azra Kulović Ilidža;

3. Bedra Delalić Hrasnica.

Turnir –Lukavac

1. Aldijana Zonić Tuzla;

2. Muris Osmić Lukavac;

3. Samir Imamović Banovići.

Turnir –Zavidovići

1. Armin Mujkić Zenica;

2. Belmina Čoloman Zavidovići;

3. Šefka Nuhan Maglaj;

4. Medin Mujkić Zenica.

Prvoimenovani sudija je ujedno i vrhovni sudija turnira.

Klub domaćin dužan je da obavijesti službena lica o terminima odigravanja utakmica i da dostavi Protokol turnira.

Obaveza komesara OS F BiH je da delegira potreban broj zapisničara i linijskih sudija.

VRHOVNI SUDIJA OS FBiH

Faruk Softić