OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

PLAN I PROGRAM

seminara službenih lica sa liste stalnih takmičenja OS F BiH

za takmičarsku 2017/2018. sezonu

Mjesto: Hotel ''Brotnjo'' Čitluk

Datum, 23/24.09.2017.godine

Subota, 23.09.2017. godine

 

14,00 – 15,00 Okupljanje  i  prijava  u  hotelu

15,00 - 16,00  Početak seminara

-         pozdravni govor predstavnika OS F BiH,

-         uvodni govor predsjednika sudijske  komisije  i  dr.

16,00 – 17,00  Analiza rada  službene  dužnosti  delegata – kontrolora i  sudaca  u  sezoni  2016/17 god.

17,00 – 18,00  Procedura  organizacije  utakmica.

Provodi: Komisija za kontrolu i unapređenje suđenja.

18,00 – 18,15 Kafe pauza

18,15 – 19,15 Drugi  sudija- dužnosti  i  njihovo  sprovođenje  uz  poseban  naglasak  na  kretanje- Zdravko  Jakiša.

19,30 - 20,30 Instrukcije za unapređenje suđenja

20,45 – Večera

Nedelja 24.09.2017.godine

7,30 – 8,30  Doručak

8,30 – 8,45  Prijava službenih lica Premijer lige BiH i uplata kotizacije  u  iznosu  od  20,00 KM,

8,45-9,00- Zajednički   sastanak  svih  učesnika  seminara,

9,00 – 9,45  Izmjena u Pravilima odbojkaške igre  2017-2020 god.-Ivana  Bartula- Gustin.

9,45 – 10,15-Dodir  mreže  i  prekid  u  igri  i  njihove  posljedice –Adnan  Kološ

10.15- 10.45-Specijalne  situacije  u  igri- Jasmin  Husejnović

15  minuta –pauza,

11,00- 11,45   Testiranje – prva  grupa

11.00-11.45 Popunjavanje  R 4  obrasca  i  organizacija  utakmice –Faruk  Softić – 1 grupa  radi  test  a  onda  grupa  koja  je  radila  test  sluša  istu  temu, a  grupa  koja  je  slušala  radi  test.

11,45 – 12,30  Testiranje –druga grupa

13:00 Ručak  i  završetak  seminara.

Napomena:Sva sl. lica koja  učestvuju  na  seminaru  dužna  su  uplatiti  75,00 KM  na  račun: 1020130000064667  - OS FBiH,
Svrha  uplate  : Kotizacija sl. lica za  seminar u sezoni 2017/18. 
Uplatu  izvršiti  do  19.09.2017 god.
Sl. lica koja ne budu  izvršila  uplata  do  određenog  roka  neće  moći  prisustvovati  seminaru.
Sl. lica koja  ne budu  prisutna od  početka  do  kraja  seminara ,smatraće  se  kao  da  nisu  ni  bili  na  seminaru.  Za  vrijeme  trajanja  seminara  zabranjena  je  upotreba   mobilnih  telefona, a tokom testiranja bit će zabranjeno unošenje mobitela u prostoriju .

                                                         Komisija  za  sudijska  pitanja  OS FBiH