OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavijaštavamo  Klubove  i  trenere  članove  OSFBiH  da  će  seminar  za  trenere  biti  održan  od  08-10.09.2017  god.  u  Čitluku-Hotel  Brotnjo.

Trenerski  seminar  vodi  Trenerska  komisija  OSFBiH  u  sastavu:

  1. Nihad  Buljubašić  - predsjednik

2.   Dževad  Felić-član

      3.   Izet  Mandžukić-član

Predavači  na  seminaru  su:

-Prof.dr. Goran  Nešić , Fakultet  sporta  i fizičkog  vaspitanja  Univerziteta  u  Beogradu,

-Prof. Vladimir  Vanja  Grbić , Fakultet  sporta i  fizičkog  vaspitanja Univerziteta  u  Beog.

- Dušan  Benić , bivši  selektor  ženske  reprenzetacije  BiH,

-Prof. dr. Azer Korjenić

-Prof. dr. Almir  Popo

-Prof. dr. Damir Đedović

-Prof. dr. Said  Hasanbegović

 

PROGRAM  SEMINARA:

Petak  08.09.2017 god.

-do  15:00- dolazak  i  smještaj  u  Hotelu.

-15:15 – prozivka  prisutnih  trenera,

-15:30- uvodne  riječi organizatora  i  pozdravna  riječ  Predsjednika  saveza,

-16:00- 17:30- Psihologija  u  odbojkaškoj  igri- Predavač: Prof.dr. Said  Hasanbegović

-17:45 – 19:15- Algoritmi  etapnih  ciljeva  u  usvajanju odbojkaške tehnike 
                         - Od  kordinacije do odbojkaške  tehnike.

Predavači: Prof. dr. Goran  Nešić  i  Prof. Vladimir Vanja   Grbić

-19:30-20:45- Analiza  Pravila  odbojkaške  igre  s naglaskom na  dužnosti  i  odgovornosti  članova  ekipe , sankcije, procedure i  protokol, izmjena  pravila,  Predavač: Jasmin  Husejnović-međunarodni  sudac.

-21:00 - Večera

Subota 09.09.2017 god.

-7:30-8:30 –doručak

-9:00-10:00- Kodeks  ponašanja  učesnika  u  odbojkaškoj  igri – Prof.dr. Goran  Nešić

-10:10-11:30-  Uloga  trenera  u  odbojci.   Prof.dr. Azer  Korjenić

-11:45-12:50- Ishrana  vrhunskih  odbojkaša. Prof.dr. Almir  Popo

-13:00-14:20- Ručak

14:30-15:45- Organizacija  i  upravljanje  u  Odbojkaškom  Klubu-Prof.dr. Damir  Đedović

-15:00-20:00-  SA  PAUZAMA,

                           PRAKTIČNE  TEME  U  DVORANI:

                         - Trening  usavršavanja  servisa  u  odbojci ,

                          - Trening  usavršavanja  prijema  servisa  u  odbojci,

                          -  Specijalno  poentiranje  u  treningu  servisa  i  prijema  servisa u  odbojci,

                          -  Individualna  tehnika  blokiranja ,

                          - Analiza   tehnike  smečiranja  odrazom  sa  lijeve  noge  iza  leđa  dizača,

                          -Kolektivna  taktika  u  odbojci.

Predavači: Prof.dr.  Goran  Nešić, Prof. Vladimir  Vanja  Grbić  i  Dušan  Benić.  

-20:30- Večera         

Nedjelja  10.09.2017 god.

-7:30-8:30-doručak,

-9:00-10:00-predavanje  na temu : Tema  će  biti  određena  na  licu  mjesta- Predavać: Prof. dr. Goran  Nešić.

-10:15-11:15- Testiranje  prve  grupe, druga  grupa  će  imati  predavanje  , tema  će  biti  određena  na  seminaru.

-11:20-12:20 –, Testiranje  druge  grupe, prva   grupa  će  imati  predavanje  , tema  će  biti  određena  na  seminaru.

-12:30- 13:00 –Analiza  sa  održanog  seminara

13:15 -ručak –zatvaranje  seminara

Svi  treneri  koji  učestvuju  na  seminaru  dužni  su  uplatiti  180.00 KM  na  rač: 1020130000064667 u  korist  OSFBiH, svrha  uplate  :učešće  na  trenerskom  seminaru  za  sezonu  2017/18.  Uplatu  izvršiti  do  05.09.2017 god. Za  trenere  za  koje  nebude  izvršena  uplata  do  određenog  roka  neće  moći  prisustvovati  seminaru.Seminaru  mogu  prisustvovati  i  treneri  koji  trenutno  nisu  angažovani  u  Klubovima  uz  gore  navedenu  uplatu.  Klub  kada  uplati  ili  pojedinac  dužni  su  pismeno  popuniti  obrazac  i  poslati  isti  sa  ovjerom  na  adresu    Saveza  za  koga  je  izvršena  uplata  zbog  evidencije  i  rezervacije  smještaja.

Napomena: Treneri  koji  nebudu  bili  prisutni  na  seminaru  od  početka  do  kraja  seminara ,smatraće  se  kao  da  nisu  ni  bili  na  seminaru.  Treneri  su  obavezni  sa  sobom  ponijeti  sportsku  opremu  , dres, šorc, patike, čarape  itd.

Za  vrijeme  trajanja  seminara  zabranjuje  se  upotreba   mobilnih  telefona.

 

                                                                                          Predsjednik  Trenerske  organizacije OSFBiH

                                                                                                             Buljubašić  Nihad