OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obaviještavamo  Klubove  i  trenere  članove  OSF BiH  da  će  trenerski  seminar  biti  održan  08-10.09.2017  god.  u  Čitluku  Hotel  Brotnjo.

Plan  i  Program  seminara  biće  na  vrijeme  objavljen.

Svi  treneri  koji  učestvuju  na  seminaru  dužni  su  uplatiti  180.00 KM  na  rač: 1020130000064667 u  korist  OSFBiH, svrha  uplate  :učešće  na  trenerskom  seminaru  za  sezonu  2017/18.  Uplatu  izvršiti  do  04.09.2017 god. Za  trenere  za  koje  nebude  izvršena  uplata  do  određenog  roka  neće  moći  prisustvovati  seminaru.

Napomena: Treneri  koji  nebudu  bili  prisutni  na  seminaru  od  početka  do  kraja  seminara ,smatraće  se  kao  da  nisu  ni  bili  na  seminaru.

 

                                                                                                                                  OSFBiH