OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Svi  Klubovi  članovi  OSFBiH  koji  su  imali  promjene adresa  i  ovlaštenih  osoba ,dužni  su  dostaviti  najnoviji  obrazac-adresar  Kluba  sa  tačnim  podacima  i  ovjerenom  kopijom  Rješenja. 

Napominjemo  da  je  u  izradi  novi  adresar za  sezonu  2017/18 god.  Rok  do  20.09.2017  god.

                                                                               OSFBiH