OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

ODBOJKAŠKI SAVEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1217-04/20

Tuzla, 15.04.2020. god.                                                                                                                        

 

     Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na telefonskoj sjednici održanoj  15.04.2020. god. donijelo je

 

O D L U K U

O PRIJAVI   KLUBOVA ZA TAKMIČENJE U SEZONI   2020/21

Član 1.

Donosi se Odluka o prijavi Klubova za takmičenje u sezoni 2020/21 god.

-Prijavu moraju izvršiti Klubovi koji žele da se takmiče ito:

1. Super liga za muškarce.

2. Prva liga Federacije BiH za žene.

Rok prijave do 20.06.2020. god.

Član 2.

Klubovi koji ne izvrše pismenu prijavu u roku , neće  moći se takmičiti u sezoni 2020/21 god.

 

Član.3

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija Saveza .

 

Član 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja .

 

Dostavljeno:

1× a/a

1x članovima UO OSFBiH.

1x stranica saveza

                                                

 

                                                     P R E D S J E D N I K

                                                               ___________________________________

                                                                             Dr.sci. Miloš Jelčić

 

 

Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na telefonskoj sjednici održanoj 20.03.2020. god. donio je, ODLUKU - koju možete pogledati OVDJE

 

Obavještavaju se klubovi i službena lica da se sve odbojkaške utakmice na području Federacije Bosne i Hercegovine koje su planirane 14 i 15 .3.2020 godine (subota i nedjelja) odgođaju do daljnjeg.

Klubovi i službena lica dužni su pratiti stranicu Odbojkaškog saveza FBiH  gdje će sva uputsva biti na vrijeme objavljena
OSFBiH

Sve odbojkaške utakmice na području Federacije Bosne i Hercegovine igraju se u zakazanim terminima ali

BEZ PRISUSTVA GLEDALACA

Klubovi i službena lica dužni su da ispoštuju ovu naredbu.
Molimo sve klubove i službena lica da prate stranicu Odbojkaškog saveza FBiH gdje će biti izdata obavještenja ukoliko dođe do ukidanja ove naredbe.

OSFBiH

 

Pozivamo predstavnike Klubova i Fizička lica sa spiska na sastanak koji će se održati   10.03.2020 god.(UTORAK) u 18:00 h, u Hotelu Dubrovnok u Zenici.

Spisak Klubova:
1.OK“Ilijaš“Ilijaš
2.OK“Breza 1934“Breza
3.OK“Kakanj 78“Kakanj
4.ŽOK“Kakanj“Kakanj
5.ŽOK“Željezara“Zenica
6.OK“Čelik-R“Zenica
7.OK“Block-Blok out“Zenica
8.ŽOK“Žepče“Žepče
9.OK“Mladost“Žepče
10.OK“Zavidovići“Zavidovići
11.OK“Maglaj „Maglaj
12.ŽOK“Tešanj“Tešanj

Spisak fizičkih lica:

1.Armin Mujkić
2.Jasko Hasagić
3.Emir Alajbegović
4.Jasmin Huseinović
5.Adnan Kološ
6.Ismet Istrefi
Dnevni red: Zaduženja organizacije EP 2020 god.
                                                                           OS FBiH