OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Pozivaju se Klubovi članovi OSFBiH da izvrše prijavu takmičenja u mlađim kategorijama.
Prijave izvršiti pismenim putem do 11.11.2020 god.(da dođu u kancelariju saveza) na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem pošte na adresu saveza ili putem Faxa 035 360 421. Prijave moraju biti ovjerene od strane Kluba pečatom i potpisane od ovlaštene osobe Kluba. Prijave koje stignu nakon određenog roka neće biti prihvaćene.
Nakon izvršenih prijava Takmičarska komisija će zasjedati i odrediti grupe a nakon toga biće raspisan Konkurs za domaćinstva.

Godišta koja imaju pravo nastupa za mlađe kategorije:

-Pionirke2006.i mlađe,
-Pioniri2005.i mlađi,
-Kadetkinje 2004.i mlađe,
-Kadeti2003.i mlađi,
-Јuniorke 2002.i mlađe,
-Juniori 2001.i mlađi.

OSFBiH

 

Broj: 01-10/20

Datum, 15.10.2020. godine.

PREDMET: Upozorenje

Upozoravaju se delegati–kontrolori, da su dužni od organizatora utakmice zahtjevati i sprovesti održavanje tehničkog sastanka 60 minuta prije početka utakmice, te postupati po smjernicama i uputama za održavanje istog.

Pored ovih dužnosti, obaveza delegata je da izvrši fotografisanje trenera sa posjedom legitimacije izdate od strane OS F BiH. U slučaju neposjedovanja legitimacije trenerima se neće dozvoliti da obnašaju funkciju trenera na utakmici. Legitimacija se mora nositi tokom cijele utakmice.

Delegati kontrolori su dužni sprovesti pomenute obaveze, te dostaviti sve propisane i obavezne fotografije na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U slučaju nepostupanja po upozorenju, delegat će biti sakcionisan u skladu sa aktima OS F BiH.

Upozoravaju se klubovi da će za sve naredne propuste u organizaciji utakmica biti izrečene sankcije u skladu sa aktima OS F BiH. Sankcije se odnose i na propuste trenera za nenošenje trenerskih legitimacija za vrijeme utakmica.

Sportski pozdrav!

                                                                                       

DIREKTOR TAKMIČENJA

Mr.sci.Kemal Arifhodžić

 

OBAVIJEST  KLUBOVIMA
Poslednje  upozorenje  svim  Klubovima  koji  ne  poštuju  akta  OSFBiH  da  će  se  prema  istima  primjenjivati  propisane sankcije. Naime  veliki  broj  Klubova  ne poštuje  čl.15 Propozicija  takmičenja  i  ne prijavljuje  na  vrijeme  utakmice. Obaveza  Klubova  je  da  do  utorka  do  12:00 h, prijavi  termin  odigravanja  utakmica  za  naredni  vikend. Ovakvim  načinom  kašnjenja  prijave  utakmice  nismo  u  mogućnosti  pomoći  istima  da  im  službena  lica  budu  što  je  moguće  bliže.
S poštovanjem !
                                                                                                                   OSFBiH
 

 

U sklada sa Propozicijama za takmičenje u Kupu Federacije BiH, Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije finalnih utakmica Kupa FBiH

Član 1.

Organizator finalnih utakmica Kupa Federacije BiH je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju Klubu, na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Opšti (eliminatorni) uslovi za dodjelu tehničke organizacije su:

  • Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije utakmice (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena)
  • Tehnički organizator snosi sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegata, kao i takse za zapisničara i linijske sudije),
  • Tehnički organizator će obezbijediti dvoranu koja odgovara propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH i ima minimum 500 sjedećih mjesta.

U slučaju više prijava za dodjelu tehničke organizacije koje ispunjavaju opšte uslove primijenit će se dodatni uslovi i to:

  • Novčana nagrada za najboljeg igrača/icu,
  • Novčana nagrada za najboljeg igrača/icu na pojedinim pozicijama,
  • TV prenos,
  • i druge pogodnosti koje doprinose razvoju, propagandi i popularizaciji odbojke.

Član 3.

Prema Propozicijama za takmičenje u Kupu Federacije BiH, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2020./2021. OS FBiH, igra se po jedna finalna utakmica u muškoj i ženskoj i to u slijedećim terminima:

  • subota, 21.11.2020. – finalna utakmica u ženskoj konkurenciji
  • nedelja, 22.11.2020. – finalna utakmica u muškoj konkurenciji

Član 4.

Finalne utakmice Kupa FBiH igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Klubovi mogu dati ponudu za organizaciju samo jedne utakmice. Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju finalnih utakmica preuzima OS FBiH, a troškove cjelokupne organizacije finalnih utakmica snose klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnih utakmica, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda.

Član 7.

Konkurs, ostaje otvoren do srijede 11.11.2020. godine.                                                                                                                                                                                                                                  

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do ponedeljka 11.11.2020. do 12.00 h. Prijave koju pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA FINALE KUPA FBIH ZA „________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

Slatina 9, Novi tržni centar

75 000 Tuzla

Direktor takmičenja OS FBiH

____________________

                                    Kemal Arifhodžić

 

Obavještavaju se klubovi superlige za muškarce grupa jug da će se zbog istupanja kluba OK Mladost iz Žepča od 4. kola utakmice igrati po novom rasporedu koji je objavljen na zvaničnoj stranici Saveza. Prvo kolo novog rasporeda će se odigrati naknadno u terminu 28./29.11.2020.

OSFBiH