OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na sastanku Takmičarske komisije OSFBiH održanoj   20.12.2019 god. sa početkom u   13:00 h u prostorijama Doma Kulture u Maglaju, na kojoj su prisustvovali   Jasmin Halilović i Slavko Grgić .

Na sastanku je razmatran sljedeći :

                                                                         DNEVNI RED

  1. 1.Pregled i evidencija prispjelih prijava Klubova za takmičenje u    mlađim kategorijama i određivanje domaćinstva.

Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na razmatranje istog.

Opširnije: MLAĐE KATEGORIJE