OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

U sklada sa Propozicijama za takmičenje u Kupu Federacije BiH, Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije finalnih utakmica Kupa FBiH

Član 1.

Organizator finalnih utakmica Kupa Federacije BiH je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Opširnije: KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije finalnih utakmica Kupa FBiH

Uvidom u izvršene registracije ustanovili smo da određen broj klubova nije izvršio licenciranje ljekara.

Upozoravamo delegate i sudce da obrate pažnju, tj. da im klubovi dokažu da su izvršili licenciranje ljekara (daju na uvid licencu).

Oni klubovi koji nemaju izvršeno licenciranje ljekara ne mogu odigrati utakmicu. Svaki klub mora imati minimalno jednog licenciranog ljekara, a u opravdanoj odsutnosti može da ga zamjeni ljekar koji dokazuje svoj identitet akreditacijom izdatom od Ljekarske komore i ličnom kartom. Protiv Sl. lica i klubova koji su odigrali prvo kolo Super lige za žene, ako se dokaže da nisu imali licencirane doktore na utakmicama biće pokrenuti disciplinski postupci.
OSFBiH


Iako je na seminaru Sl. lica i trenerskom seminaru decidno objašnjeno da svi treneri moraju imati vlastitu legitimaciju i da bez iste ne mogu sjediti na klupi za vrijeme utakmice, to pojedina sl. lica nisu primjenila u prvom
kolu super lige za žene. Protiv istih Direktor takmičenja je donio Rješenje o sankciji  kao i protiv trenera koji su to učinili.
OSFBiH

Cijena goriva za obračun putnih troškova u OS FBiH iznosi 2,30KM i primjenjuje se od 29.9.2018. godine.

OSFBiH

Na sjednici Upravnog odbora OSFBiH održanoj 25.09.2018 god. u Mostaru donijeta je izmjena

Odluke o naknadama Sl. licima. U sezoni 2018/19 vraćena je naknada Zapisničarima i linijskim
sudcima na 20 KM. Pogledajte Odluku na stranici.
OSFBiH