OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na sjednici Upravnog odbora OSFBiH održanoj 27.02.2019 god. donijeta je Odluka br: 1148-02/19, da se organizuje liga mladih za sezonu 2018/19 god.
-Na takmičenju lige mladih FBiH mogu učestvovati igrači-ce rođeni 01.01.2002 god. i mlađi.
Svaki igrač-ca moraju imati legitimaciju izdatu u Savezu u skladu sa Pravilnikom o registraciji.
Takmičenja će biti organizovana po Kantonima/Županije , nakon izvršenih prijava TK će odrediti grupe. Na svakoj utakmici vodiće se Međunarodni zapisnik. Utakmice sude sudci sa C i B liste.
Troškovi jedne utakmice iznose 30 KM + troškovi prijevoza.
Prijave izvršiti do 20.03.2019 god.
OSFBiH

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije finalnih turnira u mlađim kategorijama OSFBiH preuzmite OVDJE

Upozoravaju se Delegati-Kontrolori da su dužni striktno primjenjivati akta OSFBiH na svim utakmicama koje se igraju u nadležnosti OSFBiH.

Primjetili smo da pojedini delegati-kontrolori samovoljno pristupaju utakmicama i ne pridržavaju se propisa OSFBiH. Ne održavaju sastanke zvanično pred početak utakmice i tako ne poštuju Protokol za odigravanje utakmica.

Takođe pojedini delegati-kontrolori ne traže Specijalno ljekarsko uvjerenje za igrače-ce mlađe od 16 godina.

Naređujemo delegatima-kontrolorima da ne dozvole ni jednom igraču-ci  mlađem od 16 godina da  nastupi na utakmici bez Specijalnog ljekarskog uvjerenja.

Takođe upozoravamo delegate-kontrolore da obrate pažnju na registracije igrača-ca i da ne dozvole nastup igračima-ca bez L –LICENCE +R-REGISTRACIJE.

Ubuduće svaki delegat-kontrolor je obavezan da od 23/24.02.19 god. uslika svako specijalno ljekarsko uvjerenje i registraciju igrača-ce koji nastupa pod ovim uslovom, dostavi na mail saveza zajedno sa fotografijama. Ukoliko se desi da neki igrač-ca odigra utakmicu bez dokaza „specijalnog ljekarskog uvjerenja“-,a kancelarija saveza ustanovi nakon dospijeća zapisnika i izvještaja sa utakmica, svaka utakmica će biti registrovana sl. rezultatom, a protiv Kluba,  delegata i prvog sudije biće pokrenut disciplinski postupak.

                                                                                                                             OSFBiH

Nalog za obavljanje dužnosti službenih lica - zaostale utakmice preuzmite OVDJE

Nalog za obavljanje dužnosti službenih lica - zaostale utakmice preuzmite OVDJE